Aktuelle Richtungen der wissenschaftlichen sowie Forschungs – und Entwicklungsarbeiten


I. Badania nad kompleksowym leczeniem ran przewlekłych o różnej etiologii w systemie OXYPLASMA

II. Kompleksowe leczenie dysfunkcji OUN w systemie NEUROBARIA

III. Implementacja do praktyki medycznej nowych technologii (leczenie plazmą niskotemperaturową, telemedycyna)


 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com